รางวัลชมเชยการแข่งขันภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน (Powerpoint) ในโครงการThailand ict youth challenge

ครูผู้ฝึกซ้อม

  1. ครูสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์
  2. ครูธนทัต ช่างเคหะ

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan