ตารางสอนครูปี 2562

เนื่องด้วยปีการศึกษานี้ได้ลองเปลี่ยนโปรแกรมดำเนินการจัดทำ อาจจะทำได้มีข้อผิดพลาดได้ ดังนั้น ถ้าพบชั่วโมงซ้อนหรืออื่นๆ โปรดแจ้งผมด้วยครับ – พีรพงษ์

ขั้นตอนการใช้งาน
1. กดที่ชื่อของท่านเพื่อดูตารางสอน
2. หากประสงค์สลับชั่วโมงกันเอง ให้แจ้งที่ครูสุชาติและครูนาดธุรการ (ทั้งสองคน)
บางคนในรายวิชาชมรมหรือลูกเสือเนตรนารี อาจจะมีระดับชั้น อนุบาล A.xxx ไม่ต้องไปสนใจ เป็นข้อจำกัดของโปรแกรม สงสัยติดต่อครูสุชาติได้

คำสั่งสอน-62