กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกให้การสนับสนุนของรางวัลให้แก่นักเรียนจำนวนมาก ชมภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2247657175286046&type=1&l=f97ed16b99

Read more

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครคุณธรรม

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าส่งการแข่งขันละครคุณธรรม ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ผู้ฝึกซ้อม ครูอริสรา ครูสุโลธร ครูกาญจนา ครูเอกชัย ครูวรรณภา

Read more

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันนาฏศิลป์ต่อในระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรม โดยมีครูกาญจนากะบังตน และครูกนกอร จี่พิมาย

Read more

รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับน้องมาร์ค ด.ช.ณัฐวุฒิ แซ่เจี่ย นร.ชั้นป.4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด และ รุุ่นอายุ 5-6 ปีน้องเฟิร์ส ด.ญ.กนกกร แซ่เตีย ป.1/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองเช่นกัน ขอบคุณภาพจากคุณแม่ของน้องที่ให้การสนับสนุนครับ

Read more

อบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายร่วมกับโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศให้การอบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ ให้กับคณะครูและนักเรียนให้รู้จักการเอาตัวรอดและการแก้ไข้ปัญหาในสถานการณ์ที่ถูกวิธี https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1966688016716298&type=1&l=6aa77ba2a0

Read more

อบรมการทำ CPR เบื้องต้น

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช เข้าอบรมการช่วยเหลือผู้จมน้ำ หมดสติให้กับแกนนำนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3

Read more

รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เข้าร่วมประกวดนวัตส่งเสริมการอ่านและได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่จากการแข่งขันทั่วประเทศพร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทจากโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาณ TKpark เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559ที่ผ่านมา

Read more

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์และโปรแกรมนำเสนอผลงาน (Powerpoint) ในโครงการThailand ict youth challenge ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์ ครูธนทัต ช่างเคหะ

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วง A.S.Band และ นาฏศิลป์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ในรุ่นประถมศึกษาโครงการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ SK Parkครูผู้ฝึกซ้อม : นายเจษฏาพร เกษโกศลและนายพลวัติ บังเกิด

Read more

รำถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครถ่ายทำการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ฝึกซ้อมโดย อ.กาญจนา กะบังตน

Read more