รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครคุณธรรม

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าส่งการแข่งขันละครคุณธรรม ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ

ผู้ฝึกซ้อม

  1. ครูอริสรา
  2. ครูสุโลธร
  3. ครูกาญจนา
  4. ครูเอกชัย
  5. ครูวรรณภา

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan