โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
StudentPre
1 2 3

 

 

ข่าวด่วน

ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพิ่มพูน ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนภาคฤดูร้อน ณ Sealife ocean world Bangkok โดยนักเรียนได้พบเห็นและเรียนรู้การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ