โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg
02
Apr

สถิติการศึกษาต่อ

สถานศึกษาของนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2559

 

สถานศึกษาต่อ ป.6 สถานศึกษาต่อ ม.3
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 66 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 21
สมุทรสาครบูรณะ 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 8
สมุทรสาครวิทยาลัย 11 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 9
สมุมรสาครวุฒิชัย 7 วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม 4
สารสาสน์บางบอน 1 สารสาสน์สมุทรสาคร 3
สารสาสน์พระราม2 1 เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร 2
แคราย 1 ศึกษานารีวิทยา 2
เทศบาล 8 มหาชัย 1 สารสาสน์วิทเทศบางบอน 1
บ้านอ้อมโรงหีบ 1 เทศบาล 8 มหาชัย 1
กาญจนาภิเษกนครปฐม 1 เมืองแกพิทยาคม 1
อันนาลัย 1 วิทยาลัยการงานอาชีพบางสะพาน 1
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ฐานเทคโนโลยี 1
โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี 1 สมุทรสาครบูรณะ 1
โรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ (ไตหวัน) 1
ติดต่อไม่ได้ 2 ติดต่อไม่ได้ 1
  115   57

 

 

 

สถานศึกษาของนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2558

 

สถานศึกษาต่อ ป.6 สถานศึกษาต่อ ม.3
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 43 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 26
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 21 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 9
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 20 วิทยาการจัดการเพชรเกษม 9
ย้ายไปต่างจังหวัด 7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 3
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 6 วิทยาลัยประมง 2
โรงเรียนวัดคลองครุ 3 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ 2
โรงเรียนศึกษานารี 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 2
โรงเรียนสารสาสวิเทศบางบอน 2 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1
โรงเรียนสวนกุหลาบ 1 โรงเรียนอันนาลัย 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1
โรงเรียนสิรินทร 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1
โรงเรียนเทพสิริน 1 โรงเรียนจิตรลดา 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1 โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณ 1
โรงเรียนมัธยมหนองแขม 1 เทคโนโลยีธนบุรี 1
ติดต่อไม่ได้ 1 ทวีปผล (กรุงเทพ) 1
รวมจำนวนนักเรียน ป.6 112 โรงเรียนเอเขียบริหารธุรกิจ 1
    ไม่ศึกษาต่อ 3
    ติดต่อไม่ได้ 1
    รวมจำนวนนักเรียน ม.3 66
(0 votes)
Last modified on Thursday, 27 April 2017 09:50

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.