โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทร์) ถวายพ่อหลวง

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนำทีมงานโดยคุณเอ๊ะ มาสอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 

บริการเคลือบฟลูออไรด์ และตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียน เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ม.1 ที่สนใจรักษาสุขภาพทางช่องปากและฟันที่ดี ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ระเบียบวินัย และการเรียนให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2560

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (บรรยากาศ)

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560  (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามได้ที่ 034826196,199