โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับ อบต.ท่าทราย จัดกิจกรรมการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน มีการเตรียมความพร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตั้งแต่ภาคทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบัติ โดยทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ซ้อมดับเพลิง

วันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาสได้จัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการขอขมาและแสดงมุทิตาจิตแก่คณะครู โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1952799691438464.1073742058.179907488727702&type=1&l=6db6cf07e4

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวชให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1952818591436574.1073742059.179907488727702&type=1&l=79d53f2bdf

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวศ สมุทรสาคร ให้การอบรมแกนนำนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ห้องประชุมอาคาร 3 

ชมภาพได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1941619469223153.1073742055.179907488727702&type=1&l=a50e315e44

การใช้บัตรนักเรียน-บัตรเงินสด

ข้อมูลทั่วไป

- บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด เป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้บัตรประจำตัวนักเรียน โดยสามารถใช้แทนเงินสดในร้านค้าโรงเรียน , ห้องสมุดการยืม - คืนหนังสือ