โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg
01
Mar

รับรางวัลพระราชทานเยาวชนต้นแบบ To Be Number One

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศร่วมกับชุมชนบ้านคลองครุนอกดำเนินกิจกรรม To Be Number One เข้ารับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชุมชน ระดับประเทศ

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เขียนดีได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าประกวดที่จังหวัดชลบุรี

 

เด็กหญิงณัฐสิตา  เพ็ชรรัตน์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่ 19

(0 votes)
Last modified on Thursday, 08 March 2018 07:58

8 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.