โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg
Written by 
01
Jun

การใช้บัตรนักเรียน-บัตรเงินสด

ข้อมูลทั่วไป

- บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด เป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้บัตรประจำตัวนักเรียน โดยสามารถใช้แทนเงินสดในร้านค้าโรงเรียน , ห้องสมุดการยืม - คืนหนังสือ

 

 อายุการใช้บัตร

บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรเงินสด วงเงินขั้นต่ำ 10 บาท/ครั้ง/บัตร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง/บัตร

 

จุดให้บริการเติมเงิน

- ห้องธุรการ , ข้างโรงอาหาร

เวลาให้บริการเติมเงิน

- รอบเช้า เวลา 07.20 - 07.40 น.
- รอบกลางวัน เวลา 10.30 - 13.00 น.
- รอบบ่าย เวลา 14.15 - 14.30 น.

การตรวจสอบยอดเงินในบัตร

- เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดคงเหลือให้ทราบ

กรณีบัตรหาย

- บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด ให้แจ้งอายัดการใช้บัตรที่ธุรการ
- ชำระค่ามัดจำบัตร 250 บาท ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ 100 บาท สายคล้องคอ 50 บาท

การคืนบัตร

- หากประสงค์คืนบัตร สภาพบัตรจะต้องไม่มี รอย บิด หัก งอ แตก หรือขีดข่วน จนไม่สามารถใช้งานได้ มิฉะนั้นโรงเรียนจะขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำดังกล่าว  

 

(1 Vote)
Last modified on Saturday, 02 June 2018 03:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.