โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg
30
Jun

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ร่วมกับ อบต.ท่าทราย จัดกิจกรรมการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน มีการเตรียมความพร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตั้งแต่ภาคทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบัติ โดยทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ซ้อมดับเพลิง

(0 votes)
Last modified on Saturday, 30 June 2018 11:15

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.