โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

รางวัลขวัญใจโซเชียล การประกวดหนูน้อยออกานิค

ด.ญ. สลีนา เลิศไกร (น้องลีนา) อ.2/3 ได้รับรางวัล ขวัญใจโซเชี่ยล ที่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 จากการประกวดหนูน้อยออแกนิคพร้อมเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ

รางวัลขวัญใจโซเชียล การประกวดหนูน้อยออกานิค

ด.ญ. สลีนา เลิศไกร (น้องลีนา) อ.2/3 ได้รับรางวัล ขวัญใจโซเชี่ยล ที่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 จากการประกวดหนูน้อยออแกนิคพร้อมเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ

รางวัลขวัญใจโซเชียล การประกวดหนูน้อยออกานิค

ด.ญ. สลีนา เลิศไกร (น้องลีนา) อ.2/3 ได้รับรางวัล ขวัญใจโซเชี่ยล ที่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 จากการประกวดหนูน้อยออแกนิคพร้อมเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ

รางวัลขวัญใจโซเชียล การประกวดหนูน้อยออกานิค

ด.ญ. สลีนา เลิศไกร (น้องลีนา) อ.2/3 ได้รับรางวัล ขวัญใจโซเชี่ยล ที่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 จากการประกวดหนูน้อยออแกนิคพร้อมเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ

Page 1 of 3