โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

Items filtered by date: November 2016 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร - Anusorn Suppamas School

ขอแสดงความยินดีครับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

1.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 

 • เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เข็มต้น
 • เด็กหญิงจุฬามณี  วีลาวัลย์
 • เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฉิ่ง
 • เด็กหญิงน้ำเพชร  สังวรวงษ์พนา
 • เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไชย
 • เด็กหญิงพรศิริ  เสือขำ
 • เด็กหญิงยูญ่า  ชาวพม่า
 • เด็กหญิงวรรณภา  ทองมุกดา

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูกาญจนา กะบังตน

2.การแข่งขันแอโรบิค

 • เด็กหญิงกมลฉัตร  ทัดแก้ว
 • เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนอินทร์
 • เด็กชายกฤษณะพงษ์  ทาจิตร
 • เด็กชายชินวัตร  ภูถมดี
 • เด็กหญิงณัฐสุดา  ทวีสินธุ์
 • เด็กชายธนกฤต  วงษ์สาย
 • เด็กหญิงปัญญาพร  สมประสงค์
 • เด็กชายผจงศักดิ์  อินทรสุวรรณ
 • เด็กหญิงพรไพลิน  โชติกเสถียร
 • เด็กหญิงวนัชพร  สนามชัย
 • เด็กชายวรสันต์  ศรีจันทร์
 • เด็กชายวุฒิชัย  สุลินทาบูรณ์
 • เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่มา
 • เด็กหญิงสุภชา  ยิ่งสกุล
 • เด็กหญิงอักษร  บุญเจริญ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูอภิสิทธิ์ กลิ่นสุคนธ์