โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

Items filtered by date: April 2016 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร - Anusorn Suppamas School
 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากนำเสนอนิทรรศการและโครงร่างนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สงกรานต์สาดใจ