โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2

 

 

ข่าวด่วน

Items filtered by date: September 2016 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร - Anusorn Suppamas School

ครูอุษากร พนาวงษ์และครูประจักษ์ สมจิตร เข้าร่วมงาน ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย การศึกษา " งานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เข้าร่วมอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในหลักสูตร "การบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา" สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ