โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

Items filtered by date: March 2017 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร - Anusorn Suppamas School

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560  (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามได้ที่ 034826196,199 

เมื่อวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 รองผู้อำนวยการนพดล บุญนันท์ได้นำตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี