โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

Items filtered by date: March 2018 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร - Anusorn Suppamas School

วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3  เพื่อมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน


ติดตามรูปภาพทั้งหมดได้ที่ facebook

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศร่วมกับชุมชนบ้านคลองครุนอกดำเนินกิจกรรม To Be Number One เข้ารับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชุมชน ระดับประเทศ

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เขียนดีได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าประกวดที่จังหวัดชลบุรี