โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

Items filtered by date: April 2018 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร - Anusorn Suppamas School

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพิ่มพูน ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนภาคฤดูร้อน ณ Sealife ocean world Bangkok โดยนักเรียนได้พบเห็นและเรียนรู้การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ