โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

กิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3  เพื่อมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน


ติดตามรูปภาพทั้งหมดได้ที่ facebook