โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2
07 Mar
Published in Annoucement

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2

แจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2

24 มีนาคม 2561 08.00 พิธีมอบวุฒิบัตร ป.6 ม.3

26 มีนาคม 2561 09.00 น. มอบตัวนักเรียน ป.1

27 มีนาคม 2561 09.00 น. มอบตัวนักเรียน ม.1