โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

เข้าร่วมอบรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 รองผู้อำนวยการนพดล บุญนันท์ได้นำตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี