โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
StudentPre
1 2 3

 

 

ข่าวด่วน

กิจกรรมวันเด็ก

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศร่วมกับคณะผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนท่าทรายหมู่ 7และบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้แก่นักเรียนของโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เนื่องในโอกาสวันเด็ก โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น และรอยยิ้มแห้งความสุขของทุกๆคน