โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

รับรางวัลผู้บริหาร/ครูดีเด่น

คณะครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

ผอ.วรัทยา มีสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

และคุณครูสรีรักษ์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น 

ในงาน วันครู "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย