โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
StudentPre
1 2 3

 

 

ข่าวด่วน

อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เข้าร่วมอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในหลักสูตร "การบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา" สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ