โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

To Be Number 1 เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

ชุมชนท่าทรายหมู่ 7 ร่วมกับโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จัดกิจกรรม โครงการ To be Number 1 รวมพลัง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

โดยกิจกรรมการเต้นแอโรบิคจะจัดขึ้นทุกวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16:30 - 17:30