โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2

 

 

ข่าวด่วน

แข่งขันเด็กไทยดรีมทีม

นักเรียนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าร่วมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันความรู้เชิงวิชาการ โครงการเด็กไทยดรีมทีม ชิงโล่รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 

Ref: เด็กไทยดรีมทีม