โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

การใช้บัตรนักเรียน-บัตรเงินสด

ข้อมูลทั่วไป

- บัตรประจำตัวนักเรียน - บัตรเงินสด เป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้บัตรประจำตัวนักเรียน โดยสามารถใช้แทนเงินสดในร้านค้าโรงเรียน , ห้องสมุดการยืม - คืนหนังสือ