โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
1 2

 

 

ข่าวด่วน

รับรางวัลประกวดหนังสั้นและสื่อPower Point

ครูสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์ และครูธนทัต ช่างเคหะ พานักเรียนเข้าส่งแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2015 ในหัวข้อ "ประเทศไทยของเรา" 


ขมคลิปวีดีโอ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MLUqzTxwheI