โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2

 

 

ข่าวด่วน

รองชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน CAI

อ.พีรพงษ์ วัจนะรัตน์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดทำสื่อการสอน CAI ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint  พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน 10,000 บาท