โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

รางวัลชนะเลิศสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด โครงการพลังคิด สะกิดโลก

คณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนเข้ารับรางวัลจากการประกวดโครงการประหยัดพลังงาน - พลังคิดสะกิดโลก โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเภทอนุบาล - ประถมศึกษา