ตารางเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดเรียนออกไป ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่า ในช่วงวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ระหว่างรอการเปิดเรียนจริงนั้น ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ เผื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคตที่มิอาจคาดเดาได้ ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดการเรียนดังนี้

 1. เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. 
 2. เรียน 4 วิชาต่อวันและพักทุก 1 ชั่วโมง
 3. มิได้เป็นการบังคับเรียนแต่อย่างใด นักเรียนสามารถเข้าเรียนตามความสมัครใจ
 4. รูปแบบการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ
  1. เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Video call, Google meet
  2. เรียนย้อนหลังผ่านคลิปวีดีโอทาง Youtube, facebook
  3. สำหรับชั้น ป.1-3 ทำผ่านใบงานด้วยตนเอง ทางโรงเรียนจะแจกให้ในวันที่มารับนมหรือสามารถ Download file Online
 5. ในชั่วโมงเรียนสามารถซักถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลา หากในรายวิชาใดไม่สามารถให้คำตอบได้แน่ชัดหรือพบข้อผิดพลาด สามารถแจ้งได้ที่ https://lin.ee/j8x4pzC

หมายเหตุ : หากสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ยึดใช้ตารางเรียนที่แจกไปในวันซื้อหนังสือ หรือ ดูได้ที่ https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=295

ตารางเรียน