ตารางเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการเรียนดังนี้

  1. เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. 
  2. เรียน 4 วิชาต่อวันและพักทุก 1 ชั่วโมง
  3. มิได้เป็นการบังคับเรียนแต่อย่างใด นักเรียนสามารถเข้าเรียนตามความสมัครใจ (แต่ละวิชาจะมีคะแนนเก็บการเข้าเรียน)
  4. รูปแบบการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ
    1. เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Video call, Google meet
    2. เรียนย้อนหลังผ่านคลิปวีดีโอทาง Youtube, facebook
  5. ในชั่วโมงเรียนสามารถซักถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลา หากในรายวิชาใดไม่สามารถให้คำตอบได้แน่ชัดหรือพบข้อผิดพลาด สามารถแจ้งได้ที่ https://lin.ee/j8x4pzC

หมายเหตุ : หากสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ยึดใช้ตารางเรียนที่แจกไปในวันซื้อหนังสือ หรือ ดูได้ที่ https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=295

ตารางเรียน
OnlineP1 OnlineP2 OnlineP3 OnlineP4 OnlineP5 OnlineP6 OnlineM1 OnlineM2 OnlineM3