สถิติการศึกษาต่อปีการศึกษา 2564

ป.6ม.3
ชื่อโรงเรียนจำนวน (คน)ชื่อโรงเรียนจำนวน (คน)
อนุสรณ์ศุภมาศ45ฐานเทคโนโลยี20
สมุทรสาครบูรณะ27เทคนิคสมุทรสาคร19
สมุทรสาครวิทยาลัย6สมุทรสาครวิทยาลัย12
สมุทรสาครวุฒิชัย3
ศึกษานารีวิทยา2
วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม1
อาชีวะอ้อมน้อย1
เทพศิรินทร์สระบุรี1
สารสาสน์สมุทรสาคร1
วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา1
ดรุณาราชบุรี1
ต่างจังหวัด2
ไม่ศึกษาต่อ3