เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น อายุ กำหนดอายุ เตรียมอนุบาล 2 ปีครึ่ง-3 ปี   อนุบาล 1 อายุ  3  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 25ุ60 อนุบาล 2 อายุ  4  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2559 อนุบาล 3 อายุ  5  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2558 ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ  6  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2557 ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ  7  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2556 ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ  8  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2555 ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ  9  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. … อ่านเพิ่มเติม เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563