เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 นักเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน รายละเอียด

ชั้น อายุ กำหนดอายุ
เตรียมอนุบาล 2 ปีครึ่ง-3 ปี
อนุบาล 1 อายุ  3  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2564
อนุบาล 2 อายุ  4  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2563
อนุบาล 3 อายุ  5  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2562
ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ  6  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2561
ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ  7  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2560
ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ  8  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2559
ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ  9  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2558
ประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ  10  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2557
ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 11 ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2556
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ  12  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2555
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ  13  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2554
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ  14  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2553
คำถามที่พบบ่อย https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=519