การรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
เอกสาร การรับสมัครนักเรียน

ใบสมัครออนไลน์ (เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนการสมัครเท่านั้น จะยืนยันการรับนักเรียนก็ต่อเมื่อนำเอกสารและตัวนักเรียนมาที่โรงเรียนเท่านั้น )