รูปสำหรับติดเอกสารทางการเรียน

ระเบียบสำหรับการถ่ายภาพเพื่อขอรับเอกสารทางการเรียน เช่น ใบรับรอง ใบเกรด ใบวุฒิทางการศึกษา