ถาม-ตอบ (Q&A) คำถามที่พบบ่อย

รวมรวบคำถามที่พบบ่อยในการสมัครเรียน

[ คำถามที่พบบ่อย ] เมื่อบุตร-หลานถึงวัยที่จำเป็นต้องเข้ารับการศึกษา จึงต้องหาสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบททางสถานะครอบครัวทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในชุมชนและละแวกใกล้เคียง จึงได้รวบรวมคำถามที่ผู้ปกครองสอบถามบ่อยมาดังนี้

Q1 : เริ่มรับสมัครนักเรียนปีการศึกษาใหม่วันไหน ?
A : 16 มีนาคม เป็นต้นไป ปิดรับ จนกว่านักเรียนจะเต็มจำนวน

Q2 : รับสมัครตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ?
A : 2 ขวบครึ่งขึ้นไปและต้องนำนักเรียนมาด้วย (กรณียังไม่ถึง 2 ขวบครึ่งแต่สามารถฟังคำสั่งรู้เรื่อง ทางครูผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณา)

Q3: ค่าเทอมสามารถผ่อนจ่ายได้หรือไม่ ?
A: สามารถผ่อนจ่ายได้ 4 งวดต่อปีการศึกษา

Q4 : สมัครเรียนใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
A : – สำเนาใบเกิดนักเรียน 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ, รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 ใบ, ใบรับรอง/ใบส่งตัวและสมุดพกจากสถานศึกษาเดิม, เอกสารสะสมผลงาน (ถ้ามี)

Q5 : ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
A : ค่าใช้จ่ายถูกแบ่งเป็น 4 อย่างได้แก่ ค่าเทอม, ค่าหนังสือ, ค่าชุดนักเรียนและค่ารถรับ-ส่ง (ถ้ามี)

กดเพื่อดู รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ที่

Q6 : นักเรียนอยู่นอกพื้นที่/ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดสมัครได้หรือไม่ ?
A : ได้ ไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านในทันที

Q7 : ในวันสมัครจะต้องนำนักเรียนมาด้วยหรือไม่ ?
A : ในวันที่มาสมัครจะต้องนำนักเรียนมาด้วย พร้อมแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ

Q8 : ถ้าหยุดเรียนไปแล้ว 1 ปี/ อายุเกิน สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ ?
A : สามารถกลับมาเรียนได้แต่ต้องนำเอกสารจากโรงเรียนเดิมเข้ามาติดต่อห้องธุรการในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น.

Q9 : ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นต้องทำอย่างไร ?
A : จะต้องนำนักเรียนมาสมัครเพื่อทดสอบและพูดคุยพฤติกรรมเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงไปทำเรื่องขอย้ายจากสถานศึกษาเดิม พร้อมขอเอกสารใบส่งตัว, ใบเกรดเป็นต้น

Q10 : มีการสอบเข้าหรือไม่ ?
A : ไม่มีการสอบเข้า แต่เป็นเพียงการทดสอบทักษะการอ่าน-เขียนของนักเรียนเบื้องต้น เพื่อนำไปพิจารณาในการพัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไปแก่ครูประจำชั้น/วิชา

คำถามอื่นๆที่พบบ่อย

Q11 : เอกสาร/หลักฐานการศึกษาหาย ขอใหม่ได้หรือไม่ ?
A : ได้ แต่ต้องไปแจ้งความแล้วนำใบแจ้งความมายื่นให้ห้องธุรการ และใช้เวลา 3 วันทำการ พร้อมนำรูปถ่าย 1 นิ้วใส่ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ มาด้วย เมื่อเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะติดต่อกลับทันที

Q12 : ลาออกต้องทำอย่างไร ?
A : ติดต่อที่ห้องธุรการและผู้ปกครองนักเรียนจะต้องเป็นคนเดียวกับคนที่นำนักเรียนมาสมัคร จึงจะทำเรื่องลาออกได้ (ไม่รับเรื่องการลาออกผ่านช่องทาง facebook/line จำเป็นต้องมาเขียนบันทึกข้อความเพื่อให้ผู้อำนวยการเซ็นเท่านั้น)

Q13 : มาสมัครเรียนเทอม 2 หรือระหว่างภาคเรียนได้ไหม?
A : สมัครได้ แต่จะต้องเตรียมเอกสารการรับสมัครที่โรงเรียนกำหนดมาด้วย
เอกสารการรับสมัคร https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=22

Q14 : หนังสือเรียนหายต้องทำอย่างไร ?
A : ติดต่อซื้อได้ที่ห้องธุรการ

Q15 : มีเรียนพิเศษหรือไม่ ?
A : มีเรียนพิเศษช่วงเย็นเวลา 15.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ และเรียนพิเศษวันเสาร์ ตั้งแต่ 08.30-11.30 น. โดยสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น (พิเศษเรียน ราคา 300 บาท/เดือน พิเศษวันเสาร์ 400 บาท/เดือน)