ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร

ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3
ป.6/1
ป.6/2
ป.6/3
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2