การคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและข้อยกเว้น

ตามที่ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศนั้น กำหนดระยะเวลาคุ้มครองประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มีนาคม ของปีถัดไป มีข้อรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

  1. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 10,000 บาท /ครั้ง
  2. สูญเสียชีวิตจากภัยสาธาณะ เช่น รถเมล์, รถไฟ ทุนประกัน 200,000 บาท
  3. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป ทุนประกัน 100,000 บาท
  4. สูญเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ทุนประกัน 10,000 บาท

[สิทธิสำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร]
ไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถรักษาได้ตามวงเงินที่กำหนด

[สำหรับสถานพยาบาลอื่น]
ให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน แต่ต้องเก็บใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ โดยต้องระบุว่าเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นแล้วนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนที่ธุรการ (สุขภาพไม่ได้สามารถเบิกได้)

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. การรักษาฟันทุกกรณี เช่น การครอบฟัน การอุดฟัน การใส่ฟัน การรักษารากฟัน การถอนฟัน
  2. เศษผง เศษฝุ่นละอองเข้าตา ค่ารักษาอื่นๆ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าไม้ค้ำยัน
  3. ค่าแพทน์นิติเวช ค่าบริการรถพยาบาลที่ไม่ใช่กรณีแพทย์สั่ง
  4. การเคล็ดขัดยอก ขาแพลง ขาพลิก กล้ามเนื้ออักเสบ เว้นแต่ใบรับรองแพทย์ จะระบุชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เช่น หกล้ม เตะฟุตบอล เป็นต้น

สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0812990808, 0956011381

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan