การเรียนภาคฤดูร้อน

การเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019)

การเรียนภาคฤดูร้อน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียนที่สนใจให้บุตรหลานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม พร้อมเดินทางสู่โลกกว้างทัศนศึกษาที่ Dream World ในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้

สนใจติดต่อความประสงค์ได้ที่ห้องธุรการ

เอกสารฉบับนี้ทางโรงเรียนจะแจกให้กับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

การเรียนภาคฤดูร้อน

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan