โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

เนื่องด้วยทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้จัดซื้อนม (UHT) ตามโครงการอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษาแล้วนั้น แต่ยังคงมีนมที่นักเรียนสามารถขอรับได้อีกคนละ 39 กล่อง จากคูปองที่ทางโรงเรียนให้ไป โดยสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารนี้ให้กับนักเรียนไปในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan