แจ้งกำหนดการสอบและปิดภาคเรียน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้ส่งเอกสารให้กับนักเรียนเพื่อแจ้งกำหนดการต่างๆดังภาพล่างนี้

สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อนจะเริ่มเรียนในวันที่ 26 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562 (กดเพื่อดูค่าเรียนSummer)
การขายหนังสือกำหนดวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 (กดเพื่อดูรายการหนังสือ)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กำหนดการสอบ ปิดภาคเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 034-826196

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan