การแต่งกาย

การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ตัวอย่างตามภาพที่ปรากฏ

*หมายเหตุ :

1. กระเป๋านักเรียน ผู้ปกครองสามารถจัดหาซื้อเองได้ (ห้ามเป็นกระเป๋าแฟชั่น)

2. ไม่ควรนำทรัพย์สินสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากมีการสูญหาย/เสียหาย ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบทุกรณี