ค่าธรรมเนียมการเรียนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

อัตราค่าเทอมยังไม่รวม ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าบัตรนักเรียน (400บาท ในบัตรจะมีเงินเริ่มต้นให้ 50 บาท) ค่าประกันอุบัติเหตุ (300บาท/ปี)
ชำระในวันซื้อหนังสือ

ค่ารถรับส่งคิดตามระยะทาง
https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=383