ค่าเทอม โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

ค่าเทอม โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถผ่อนชำระรายงวดได้ จำนวน 4 งวดต่อปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-826-199

อัตราค่าเทอมยังไม่รวม ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าบัตรนักเรียน (400บาท ในบัตรจะมีเงินเริ่มต้นให้ 50 บาท) ค่าประกันอุบัติเหตุ (300บาท/ปี)
ชำระในวันซื้อหนังสือ

ดูเอกสารอื่นๆ