ค่าเทอม โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

ค่าเทอม โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถผ่อนชำระรายงวดได้ จำนวน 4 งวดต่อปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-826-199

อัตราค่าเทอมยังไม่รวม ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ 
ค่าบัตรนักเรียนใช้สำหรับซื้ออาหารภายในโรงเรียน (200บาท ในบัตรจะมีเงินให้ 100 บาท)
ค่าประกันอุบัติเหตุ (300บาท/ปี)
ชำระในวันซื้อหนังสือ

ดูเอกสารอื่นๆ