เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 นักเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน รายละเอียด ชั้น อายุ กำหนดอายุ เตรียมอนุบาล 2 ปีครึ่ง-3 ปี อนุบาล 1 อายุ  3  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2564 อนุบาล 2 อายุ  4  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2563 อนุบาล 3 อายุ  5  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2562 ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ  6  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2561 ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ  7  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2560 ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ  8  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2559 ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ  9  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2558 ประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ  10  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2557 ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 11 ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ  12  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2555 มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ  13  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2554 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ  14  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2553 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine