ค่าธรรมเนียมการเรียนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

กด ดาวน์โหลดเพื่อดูขนาดเต็ม

อัตราค่าเทอมยังไม่รวม ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าบัตรนักเรียน (SmartCard) ชำระในวันซื้อหนังสือ

ค่ารถรับส่งคิดตามระยะทาง