ตารางเรียน 2/2564 สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน Onsite

ตารางเรียน 2/2564 สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน Onsite แยกตามระดับชั้น (ชั้นป.1-2 ใช้ตารางเรียนปกติของห้องตนเอง)