อบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายร่วมกับโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศให้การอบรมการป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการอพยพ ให้กับคณะครูและนักเรียนให้รู้จักการเอาตัวรอดและการแก้ไข้ปัญหาในสถานการณ์ที่ถูกวิธี

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1966688016716298&type=1&l=6aa77ba2a0

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan