รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาลดใช้พลังงานระดับจังหวัดสมุทรสาคร

Read more