ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19

https://www.suppamas.ac.th/home/wp-content/uploads/2021/09/videoplayback.mp4

Video : ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็กTimeline การฉีดวัคซีน

Ref :กระทรวงศึกษาธิการ

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan