รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันนาฏศิลป์ต่อในระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรม โดยมีครูกาญจนากะบังตน และครูกนกอร จี่พิมาย

ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan