กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 4 คน จากนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการเลือกตั้ง ได้แก่
นางสาวพัชรมัย ศรีคชไกร ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ด้วยผลคะแนน 354 คะแนน

ชมภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/suppamas.school/photos/?tab=album&album_id=2466735786711516

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan