รองชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน CAI

นายพีรพงษ์ วัจนะรัตน์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดทำสื่อการสอน CAI ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan