ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดูแลนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะโลกปัจจุบัน

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan